Tarımda Sürdürülebilirlik, Çevrenin ve Doğal Kaynakların, korunması kollanması anlamına gelmektedir.
   Amacı, yeterli ve kaliteli gıda maddelerini, uygun maliyetle ve çevreye en az hasarla üretip,
gelecek nesillerin ihtiyacını riske atmamaktır.

   Uygulama yöntemleri şöyledir.
   Doğayı ve akarsularımızı koruyalım,
   Ekosistemi koruyalım,
   Doğal yaşamı koruyalım,
   Atık suları çevreye bırakmayalım,
   Tarımda gereğinden fazla Suni Gübre kullanmayalım,
   Her kesilen ağacın yerine 2 ağaç dikelim,
   Çevremizi koruyalım.